Privacyverklaring AVG

Vitco Privacyverklaring AVG

Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennis nemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wettelijke grondslag:
Vitco verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten. De verwerking van uw persoonsgegevens moeten zijn gebaseerd op één van de rechtsgronden uit de AVG. In het geval van Vitco betekent dit dat wij gegevens bewaren op grond van:
1. Toestemming van u om de gegevens te verwerken
2. Het is noodzakelijk om deze gegevens te verwerken in het kader van fiscale wetgeving
3. Het is noodzakelijk om de gegevens te verwerken om uw vitale belangen te beschermen

Opgeslagen gegevens:
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Voor- en achternaam
• Lichamelijke beperkingen/ziekten

Bezoek website
We verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze website:
• IP-adres
• Websitebezoek en klikgedrag
• Tijdstip en duur van het bezoek
• Cookiebeleid

Doel opslag gegevens:
Vitco verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Het communiceren via groepsapp gesprekken over informatie wat betreft de groepslessen, locatie wijzigingen en overige informatie
• Om informatie met u te kunnen delen in besloten groepen via Social Media
• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Vitco verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Vitco verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen.

Bewaartermijnen:
Vitco zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
• Belasting gerelateerde stukken: Zolang de fiscale bewaarplicht voorschrijft
• Nieuwsbrief en andere elektronische berichtgeving: tot aan het moment van afmelding

Delen met derden
Vitco is hoofdverantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Vitco stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Foto’s, video’s, beeldmateriaal of overige persoonlijke referenties die gebruikt zullen worden voor promotiedoeleinden
Als er persoonlijke informatie of beeldmateriaal van u gebruikt zal worden voor promotiedoeleinden of dergelijke zal u daar per gelegenheid uw toestemming worden gevraagd.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vitco.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een handtekening te zetten onder elke pagina van deze brief/ dit bestand en een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Vitco zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Vitco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via info@vitco.nl.

Wijzigingen in de Privacyverklaring
Eventuele wijzigingen in onze Privacyverklaring zullen worden gecommuniceerd op de website en via de nieuwsbrief van Vitco.