Medewerkers die fit zijn en energie hebben zorgen voor een gezonde en energieke organisatie waar mensen met plezier werken. Een gezonde organisatie is vitaal en uiterst effectief! Een vitale werknemer is echter niet zozeer een gezonde werknemer, maar een werknemer die zich betrokken voelt bij zijn werk en vooral bij de organisatie.

Wij werken op een professionele en inspirerende wijze samen met de gehele organisatie aan een gezonde en vitale koers. Eerst kijken we waar de organisatie behoefte aan heeft en op basis daarvan wordt er een passend plan opgesteld met als doelstelling het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid door de vitaliteit en de betrokkenheid van de gehele organisatie te vergroten.

Om de vitaliteit binnen organisaties te verbeteren werken we met verschillende programma’s die kunnen gaan over:
– Stressmanagement
– Betrokkenheid van de medewerkers binnen de organisatie
– Slaap
– Voeding
– Bewegen en sporten